You can suggest a new alias, but they must be approved by an administrator before they are activated.
An example of how to use this: (Evangelion is the tag and Neon_Genesis_Evangelion is the alias.)


Tag: (What you search for...)Alias: (What it should be...)Reason:
drrrdurarara
endou_ayaendo_aya
gotou_yuukogoto_yuko
hikasa_youkohikasa_yoko
hirata_junkoayane
hocchanhorie_yui
hou-chankuwashima_houko
itou_kanaeito_kanae
itou_mikuito_miku
Itou_ShizukaIto_Shizuka
kadowaki_maikadowaki_maii
katou_emirikato_emiri
kitaerikitamura_eri
kobayashi_yuukobayashi_yu
mariiromari_iro
mimori_suzukomimorin
nanjo_yoshinonanjolno
satou_rinasato_rina
satou_satomisato_satomi
yukananogami_yukana
yuki_aoiyuuki_aoi


Name:
Alias to:
1

Would you like to help us to try to get this site ad free? Check out our patreon!